Mensen maken Nieuw-West

Organisatie

Buurtcomité 

De aanvragen die bij Fonds voor Nieuw-West binnenkomen worden beoordeeld door het Buurtcomité. Dit Buurtcomité bestaat uit elf tot vijftien personen, die in verschillende buurten van Amsterdam Nieuw-West wonen. Een deel van deze leden bestaat uit afgevaardigden van de Regiegroepen. De Regiegroepen hebben dezelfde rol als het Buurtcomité, maar dan voor bewonersinitiatieven op wijkniveau. Zij kennen Nieuw-West goed en hebben ervaring in het beoordelen van aanvragen.

Het Buurtcomité zoekt nieuwe leden die het leuk vinden om op vrijwillige basis mee te bouwen aan het Fonds voor Nieuw-West. Het Buurtcomité streeft naar een samenstelling van bewoners met diverse culturele en professionele achtergronden en uit verschillende buurten van Nieuw-West. Lijkt het je leuk of wil je meer informatie? Mail naar info@fondsvoornieuwwest.nl


Projectleider

Om Fonds voor Nieuw-West in goede banen te leiden is Dasha van Amsterdam, ook inwoner van Nieuw-West, werkzaam als projectleider. Zij jaagt de ontwikkeling van het Fonds aan en begeleidt de samenwerking tussen bewoners en partners, totdat een definitieve vorm is gevonden.

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Nieuw-West? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • Facebook

  • Contact

Initiatiefnemers:
Ymere en AFK
Beheerd door:
PBCF CBF ANBI