Mensen maken Nieuw-West

Criteria

Het aantal criteria houden we beperkt:

• Jouw initiatief is bedoeld voor buurtbewoners van heel Nieuw-West. Voor initiatieven die voor een bepaalde buurt of wijk bedoeld zijn kun je terecht bij de Regiegroep van het lokale Huis van de Wijk in jouw wijk.
Let op! Als jouw initiatief in behandeling is genomen door een lokale Regiegroep, dan komt jouw initiatief niet meer in aanmerking voor een bijdrage uit het Fonds voor Nieuw-West.

• Jouw initiatief wordt in hoge mate door buurtbewoners zelf uitgevoerd.

Wij hebben dus geen ingewikkelde procedures, en geen hoge eisen.

Fonds voor Nieuw-West ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een prettige buurt, of zorgen voor meer sociale samenhang en participatie. Onze doelstelling is het buurtgeluk te vergroten. De initiatieven kunnen op allerlei gebieden plaatsvinden: kunst, cultuur, natuur, welzijn, gezondheid, jeugd, educatie, sport en vrije tijd.

Wij geven prioriteit aan projecten:

• die de leefbaarheid in de buurt verbeteren bijvoorbeeld door het schoner, veiliger of groener te maken;

• die de participatie in of door de buurt stimuleren, doordat meerdere buurtbewoners actief uitvoering geven aan (onderdelen van) de activiteit;

• die de samenhang in de buurt, het saamhorigheidsgevoel, bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door ontmoetingsplekken te creëren of te verbeteren.

Aanvragen worden beoordeeld op onderstaande punten:

• Het project draagt bij aan het stadsdeel en haar bewoners;

• Participatie van en uitvoering door bewoners;

• Het project is aanvullend op het bestaande aanbod;

• De aanvrager en mede-aanvragers moeten bewoners uit Nieuw-West zijn;

• Meerdere bewoners geven uitvoering aan de activiteit en er is lokaal draagvlak;

• Er wordt waar mogelijk samengewerkt met bestaande organisaties;

• Het project is financieel en organisatorisch haalbaar;

• Het project vindt plaats in Amsterdam Nieuw-West;

• Waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering.

Het fonds is terughoudend in het vergoeden van uren. Dat geldt ook voor bijdragen aan (herhalingen) van bestaande projecten, tenzij de aanvraag over nieuwe onderdelen gaat.

Benieuwd naar hoe een aanvraag er uit kan zien? Download hier de VOORBEELDAANVRAAG.

Initiatiefnemers:
Partners: