Mensen maken Nieuw-West

Criteria

Fonds voor Nieuw-West ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een prettige buurt, of zorgen voor meer sociale samenhang en participatie. Onze doelstelling is het buurtgeluk te vergroten. De initiatieven kunnen op allerlei gebieden plaatsvinden: kunst, cultuur, natuur, welzijn, gezondheid, jeugd, educatie, sport en vrije tijd. Als stichting en/of vereniging kun je maximaal €3.000 euro aanvragen. Als privépersoon is dat €1.500. 

Aanvragen worden beoordeeld op onderstaande punten:

• Het project draagt bij aan de buurt en haar bewoners;

• Participatie van en uitvoering door bewoners;

• Het project is aanvullend op het bestaande aanbod;

• Meerdere bewoners geven uitvoering aan de activiteit en er is lokaal draagvlak;

• Er wordt waar mogelijk samengewerkt met bestaande organisaties;

• Het project is financieel en organisatorisch haalbaar;

• Het project vindt plaats in Amsterdam Nieuw-West;

• Waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering.

Benieuwd naar hoe een aanvraag er uit kan zien? Download hier de VOORBEELDAANVRAAG.

Initiatiefnemers:
Partners: