Mensen maken Nieuw-West

De organisatie

Fonds voor Nieuw-West is een plek waar bewoners uit  Nieuw-West geld kunnen aanvragen voor alle mogelijke ideeën die ze samen met hun buren willen realiseren. In Nieuw-West bestaan al jarenlang de Regiegroepen, waar bewoners kleine bedragen kunnen aanvragen voor activiteiten in de buurt, die het samenleven in de wijk leuk maken.  Hier kunnen bewoners terecht als ze op zoek zijn naar de financiering van de activiteiten in hun wijk, zoals bloembollen planten, speeltuin opknappen, lotgenoten middag organiseren, ouderen en studenten die samen op pad gaan, ouder kind cursussen, samen WK voetbalkijken, schoonmaakacties… kortom alles waar de buurt gezelliger, leuker en vrolijker van wordt.

Fonds voor Nieuw-West is er naast de bestaande structuur van wijkgerichte bewonersinitiatieven. Regiegroepen, bestaande uit bewoners van betreffende wijk, beoordelen de aanvragen.
Het Fonds is beschikbaar voor bewonersinitiatieven, die zowel wijkgericht zijn alsook gericht zijn op meerdere wijken (wijkoverstijgend). Een Buurtcomité, bestaande uit bewoners van Nieuw-West beoordeelt dit soort aanvragen.

Bewonersinitiatieven gericht op meerdere wijken
Voor het indienen van een bewonersinitiatief dat gericht is op meerdere wijken (wijkoverstijgend) kunt u terecht bij Fonds voor Nieuw-West.

In het Fonds zitten bewoners die het budget verdelen (Buurtcomité) en bewoners die de verantwoordelijkheid nemen voor de werving en beheer van de gelden. Het Fonds voor Nieuw-West is dus helemaal door en voor bewoners en valt onder Stichting Mensen Maken Amsterdam.

Wij zijn er trots op, dat bewoners van Nieuw-West de volledige verantwoordelijkheid dragen voor Fonds voor Nieuw-West!

Bewonersinitiatieven indienen bij de regiegroepen (gericht op 1 wijk) 
Amsterdam Nieuw-West is verdeeld in 7 wijken, met elk hun eigen Regiegroep. Hieronder vindt u de links voor het indienen van een bewonersinitiatief dat gericht is op 1 wijk.

Initiatiefnemers:
Partners: