Mensen maken Nieuw-West

Deadlines voor aanvraag

Het Buurtcomité komt tweemaandelijks bijeen om te beoordelen en te beslissen. Binnen een week krijg je de uitslag. De data in 2020 zijn:

Deadline             Vergadering              Uitslag

                               

31 januari                13 februari                     20 februari

26 maart                   9 april                         16 april

28 mei                      11 juni                           18 juni

25 juni                      9 juli                             16 juli

27 augustus              10 september             17 september

29 oktober               12 november               19 november

Let op: Het project mag pas na de vergadering van start gaan. Dit betekent dus dat het project niet mag hebben plaatsgevonden vóórdat het buurtcomité en het Prins Bernard Cultuurfonds daarover hebben kunnen besluiten.

Initiatiefnemers:
Beheerd door: