Mensen maken Nieuw-West

Deadlines voor aanvraag

Wanneer je voor de deadline het aanvraagformulier instuurt dan heb je binnen 2 weken na de vergadering de uitslag. In januari, juli en december is er geen vergadering.

Let op: Het project niet mag hebben plaatsgevonden vóórdat het buurtcomité daarover heeft kunnen besluiten.

Deadline             Vergadering              

31 januari                 17 februari

15 maart                   24 maart

12 april                     21 april

10 mei                      19 mei

13 juni                      23 juni

5 juli                        14 juli

(let op: de ronde van juli is een themaronde ‘Mensen vieren Amsterdam‘)

12 september           22 september

10 oktober               27 oktober

14 november            24 november

 

Initiatiefnemers:
Partners: