Mensen maken Nieuw-West

Geld aanvragen?

Iedereen met een goed idee voor Amsterdam Nieuw-West kan een aanvraag indienen. Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is €5.000,=. Enkel privépersonen mogen geld aanvragen. Dit bedrag mag ook voor een onderdeel van je project bedoeld zijn.

De kosten voor jouw project kunnen hoger dan €5.000 zijn. De rest van de begroting kan gedekt worden door bijvoorbeeld het stadsdeel, door andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding. Wanneer je project meer kost dan je bij ons aanvraagt en je hebt interesse in crowdfunding dan kunnen wij je bij Voor Je Buurt (voorjebuurt.nl) introduceren. Zij kunnen je op weg helpen met een crowdfundingcampagne.

Fonds voor Nieuw-West is anders dan de bestaande fondsen. Geen ingewikkelde procedures, geen hoge eisen aan organisaties anders dan een goed idee waar meerdere bewoners in een straat of buurt plezier aan beleven, daar staat het fonds voor!

NB!I n 2018 komt het comité van het Fonds nog twee keer bij elkaar. Wil je een aanvraag indienen? Zorg dan dat jouw aanvraag op tijd is! De vergaderdata zijn:

dinsdag 23 oktober (het aanvraagformulier met aanvullende bijlagen moet dan voor 9 oktober binnen zijn)

donderdag 13 december (het aanvraagformulier met aanvullende bijlagen moet op uiterlijk 1 december binnen zijn).

Veel succes!

Initiatiefnemers:
Partners: