Mensen maken Nieuw-West

Introductie

Elke bewoner met een goed idee voor Amsterdam Nieuw-West kan een aanvraag indienen. Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is € 5.000,= (stichtingen en verenigingen komen niet in aanmerking). Je mag ook een bedrag voor een onderdeel van je project aanvragen. Dat betekent dat de kosten voor jouw project hoger dan € 5.000 kunnen zijn, maar dat het FvNW maximaal met bovengenoemd bedrag een project steunt.

De rest van de begroting kan gedekt worden door bijvoorbeeld het stadsdeel, door andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding. Klik hier voor een overzicht met fondsen die ook buurtprojecten ondersteunen.

Initiatiefnemers:
Partners: