Mensen maken Nieuw-West

Introductie

Elke bewoner met een goed idee voor Amsterdam Nieuw-West kan een aanvraag indienen. Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is € 3.000 als stichting en/of vereniging. Als privépersoon kun je maximaal €1.500 euro aanvragen. Je mag ook een bedrag voor een onderdeel van je project aanvragen. Dat betekent dat de kosten voor jouw project hoger dan € 3.000 kunnen zijn, maar dat het FvNW maximaal met bovengenoemd bedrag een project steunt.

De rest van de begroting kan gedekt worden door bijvoorbeeld het stadsdeel, door andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding. Klik hier voor een overzicht met fondsen die ook buurtprojecten ondersteunen.

Criteria
Fonds voor Nieuw-West valt onder de Stichting Mensen Maken Amsterdam. Ieder jaar probeert de stichting om € 60.000 projectbudget voor Fonds voor Nieuw-West bijeen te krijgen. Dat moet ieder jaar weer gebeuren – het staat niet vast dat dit streefbedrag wordt gehaald. Het kan meer of minder zijn. We vragen Amsterdammers, ondernemers, bedrijven, fondsen en gemeente hieraan bij te dragen. Met het opgehaalde geld kan Fonds voor Nieuw-West mooie buurtinitiatieven ondersteunen.

Tien keer per jaar komen de buurtcomiteleden – vrijwillig, betrokken buurtbewoners uit Nieuw-West – bij elkaar om de aanvragen te beoordelen aan de hand van de criteria en hun eigen kennis en expertise. Dat betekent dat er gemiddeld € 6.000 te verdelen is per vergadering – er moeten dus scherpe keuzes gemaakt worden. Het kan dus zijn dat een aanvraag wel of gedeeltelijk binnen de criteria past maar niet toegekend wordt omdat er beter passende aanvragen zijn. 

Initiatiefnemers:
Partners: