Mensen maken Nieuw-West

Over Fonds voor Nieuw-West

Fonds voor Nieuw-West is een buurtfonds voor en door bewoners . Het buurtfonds is er voor allerlei soorten buurtinitiatieven die een positieve bijdrage leveren aan Amsterdam Nieuw-West. De nadruk ligt op actieve betrokkenheid van bewoners, die zelf uitvoering geven aan initiatieven met een positief effect op het wonen, leven en werken in Nieuw-West. Verbinding tussen mensen en het verhogen van saamhorigheid vindt het buurtfonds erg belangrijk. Een Buurtcomité van bewoners die zich vrijwillig inzetten beoordeelt de aanvragen en kent al dan niet een financiële bijdrage toe.

Partners

Fonds voor Nieuw-West valt onder Stichting Mensen Maken Amsterdam: een familie van buurtfondsen in de stad. Daarnaast wordt er samengewerkt met Stichting Eigenwijks, waar de kennis en kunde op het gebied van samen leven in Amsterdam Nieuw-West aanwezig is.

Totstandkoming

Fonds voor Nieuw-West is een initiatief van Stichting Eigenwijks, Stichting Mensen Maken Amsterdam, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Deze laatste drie partijen waren eerder betrokken bij de totstandkoming van het succesvolle Fonds voor Oost. Lokale particulieren, bedrijven en andere fondsen worden actief door het Fonds benaderd om de projecten te ondersteunen maar ook om de financiële continuïteit van het fonds te waarborgen.

Jaarverslagen

Lees hier het jaarverslag van Fonds voor Nieuw-West 2018-2019.

Initiatiefnemers:
Partners: