Mensen maken Nieuw-West

Over Fonds voor Nieuw-West

Fonds voor Nieuw-West is een lokaal gemeenschapsfonds voor en door bewoners . Het Fonds is er voor allerlei soorten buurtinitiatieven die een positieve bijdrage leveren aan Amsterdam Nieuw-West. De nadruk ligt op actieve betrokkenheid van bewoners, die zelf uitvoering geven aan initiatieven met een positief effect op het wonen, leven en werken in Nieuw-West. Verbinding tussen mensen en het verhogen van saamhorigheid heeft het Fonds hoog in het vaandel staan. Een Buurtcomité van bewoners die zich vrijwillig inzetten beoordeelt de aanvragen en kent al dan niet een financiële bijdrage toe.

Partners

Fonds voor Nieuw-West werkt nauw samen met Stichting Eigenwijks, waar de kennis en kunde op het gebied van samen leven in Amsterdam Nieuw-West aanwezig is. Ook is Fonds voor Nieuw-West nauw verbonden met de Regiegroepen in dit stadsdeel.  Iedere Regiegroep heeft een afgevaardigde in het Buurtcomité van het Fonds voor Nieuw-West. Bij Organisatie vind je meer informatie over de Regiegroepen en de leden van het Buurtcomité.

Totstandkoming

Fonds voor Nieuw-West is een initiatief van Stichting Eigenwijks, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Deze laatste twee partijen waren eerder betrokken bij de totstandkoming van het succesvolle Fonds voor Oost. Lokale particulieren, bedrijven en andere fondsen worden actief door het Fonds benaderd om de projecten te ondersteunen maar ook om de financiële continuïteit van het fonds te waarborgen.

Het Fonds voor Nieuw-West is een fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit betekent dat het fonds de ANBI status heeft en gebruik mag maken van de kennis en expertise van het Cultuurfonds.

Jaarverslagen

Lees hier het jaarverslag van Fonds voor Nieuw-West 2018-2019.

Initiatiefnemers:
Beheerd door: