Mensen maken Nieuw-West

Procedure

Elke bewoner met een goed idee voor de buurt kan een aanvraag doen bij Fonds voor Nieuw-West. We willen de manier waarop je kunt aanvragen dan ook zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk houden. Kom je er als aanvrager niet uit of wil je meer weten over het buurtfonds, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de lokale coördinator. Wij gaan graag met je in gesprek: bel de lokale coördinator of mail naar info@fondsvoornieuwwest.nl.

Stichting Mensen Maken Amsterdam verzorgt de aanvraagprocedure en projectadministratie voor alle buurtfondsen in Amsterdam. Wanneer je vragen hebt over het aanvraagproces stuur dan een email naar aanvraag@mensenmakenamsterdam of bel +316 25 30 57 78.

Let op: je kan het aanvraagformulier niet tussentijds opslaan. Wil je alvast in Word jouw aanvraag bekijken of invullen, download het aanvraagformulier dan hier.

Hoe gaat een aanvraag in z’n werk?

1) Registreer je
Eerst moet je je registreren met jouw e-mailadres. Daarna krijg je een eenmalige inlogcode (een token) toegestuurd van aanvraag@mensenmakenamsterdam.nl. Met deze inlogcode kan je vervolgens een account aanmaken. Dit account kan je gebruiken om in te loggen en in het vervolg aanvragen te doen.
2) Aanvraag
Wanneer je bent ingelogd dan beantwoord je de vragen in het aanvraagformulier.
3) Ontvangst
Mensen Maken Amsterdam stuurt een ontvangstbevestiging vanuit aanvraag@mensenmakenamsterdam.nl en checkt de volledigheid van je aanvraag en vraagt zo nodig aanvullende informatie.
4) Beoordeling
Het buurtcomité van Fonds voor Nieuw-West komt om de twee maanden bijeen om te beslissen over de aanvragen uit de buurt. De week erna krijg je de uitslag. Je kan met inhoudelijke vragen over de beslissing bellen met de lokale coördinator van je buurtfonds.
5) Beslissing
Het buurtcomité kan drie dingen beslissen:

Afwijzing: De aanvraag past niet bij het buurtfonds of er is niet genoeg geld en er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Je ontvangt een afwijzing per mail van aanvraag@mensenmakenamsterdam.nl.

Advies: Het buurtcomité brengt je eenmalig – via een doorverwijzing – met andere partijen in contact die kunnen helpen met je project, of geeft advies over (de aanpak van) je aanvraag. Je ontvangt hierover per email bericht van de lokale coördinator

Toekenning: Het buurtcomité kent (een deel van) de aanvraag toe. Je krijgt hiervan een bevestiging van aanvraag@mensenmakenamsterdam.nl.
6) Toekenning
Als er geld wordt toegekend, ontvang je een mail vanuit aanvraag@mensenmakenamsterdam.nl met dit besluit. In de mail worden het bedrag en de betalingsvoorwaarden bevestigd.
A) Bij een toekenning van onder de € 1.500 ontvangt de aanvrager binnen twee weken na de mail met het besluit de gehele bijdrage. We horen graag terug hoe het project verlopen is via het verantwoordingsformulier.
B) Bij een toekenning tussen de € 1.500 en 3.000 ontvangt de aanvrager 80% van het toegekende bedrag na veertien dagen op rekening en 20% ontvang je na afloop van het project. Dit gebeurt nadat je een paar inhoudelijke vragen hebt beantwoord en een financieel overzicht met (kopietjes) van alle bonnen en facturen boven € 500 hebt opgestuurd via het verantwoordingsformulier.

Klachtenprocedure

Fonds voor Nieuw-West valt onder Stichting Mensen Maken Amsterdam. Bij Stichting Mensen Maken Amsterdam werken we niet met een bezwaarprocedure. We gaan met je in gesprek als hier behoefte aan is of als je het ergens mee oneens bent. Heb je vragen of een klacht over de behandeling van je aanvraag bij een van buurtfondsen? Neem contact op met de lokale coördinator van het buurtfonds. De lokale coördinator gaat – samen met een van de buurtcomité-leden – graag met je in gesprek. Mocht je er samen met de lokale coördinator niet uitkomen, neem dan contact op met Eefke van Nuenen of Ailbhe Cunningham van Mensen Maken Amsterdam. Indien nodig kunnen zij de vraag of klacht voorleggen aan het bestuur van Stichting Mensen Maken Amsterdam.
Initiatiefnemers:
Partners: