Mensen maken Nieuw-West

Procedure

Elke bewoner met een goed idee voor Nieuw-West kan een aanvraag doen bij het fonds. We willen de manier waarop je kunt aanvragen dan ook zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk houden. Kom je er als aanvrager niet uit of wil je meer weten over het fonds dan mag je natuurlijk altijd contact opnemen. Wij gaan graag met je in gesprek. Verder werken we ook met verschillende partners in Nieuw-West, die bijstaan in het doen van aanvragen, en je ook in contact kunnen brengen met vrijwilligers die jou kunnen helpen met het opzetten en uitvoeren van je idee.

Hoe gaat een aanvraag in z’n werk?

1) aanvraag
Vul het Aanvraagformulier in. Dit vindt je onder de knop AANVRAGEN rechts in het scherm.
Mail het ingevulde formulier naar Fonds voor Nieuw-West: info@fondsvoornieuwwest.nl of per post naar het adres Pieter Calandlaan 258A, 1069KW, Amsterdam.

2) ontvangst 
FvNW stuurt een ontvangstbevestiging, checkt de volledigheid van je aanvraag en vraagt zo nodig aanvullende informatie

3) beoordeling
Het Buurtcomité komt tweemaandelijks bijeen om te beoordelen en te beslissen. Binnen een week krijg je de uitslag.  De data vind je op hier

4) beslissing
Het Buurtcomité kan drie dingen beslissen:

Afwijzing: De aanvraag past niet bij het FvNW. Je ontvangt een afwijzing.

Advies: Het comité brengt je eenmalig – via een doorverwijzing – met andere partijen in contact die kunnen helpen met je project, of geeft advies over (de aanpak van) je aanvraag. Je ontvangt hierover per email bericht.

Toekenning: Het comité kent (een deel van) de aanvraag toe. Je krijgt hiervan een bevestiging.

Wanneer je geïnteresseerd bent in crowdfunding dan verzorgen wij de introductie bij Voor Je Buurt (voorjebuurt.nl). Dit is zowel bij een toekenning als een afwijzing mogelijk. Om je project (deels) gefinancierd te krijgen zet je met Voor Je Buurt een crowdfundingcampagne op. Zij geven een korte workshop en helpen je met het opzetten van de campagne om zo extra financiële middelen en draagvlak voor je project te werven.

5) toekenning
Als er geld wordt toegekend, ontvang je een mail en vervolgens een brief van FvNW. Eigenwijks is budgetbeheerder van het FvNW. In de correspondentie worden het bedrag en de betalingsvoorwaarden bevestigd.

Initiatiefnemers:
Beheerd door: