Mensen maken Nieuw-West

FONDS VOOR Nieuw-West

Het Fonds voor Nieuw-West is laagdrempelig, inclusief, simpel en snel. Er wordt geen onderscheid in disciplines gemaakt, het ondersteunt initiatieven gericht op bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, natuur en sport. Actieve betrokkenheid van buurtbewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt staan hierbij centraal. We willen geen ingewikkelde procedures, we hebben geen hoge eisen voor de aanvrager. Heb jij een goed idee waar bewoners uit alle buurten van Nieuw-West blij van kunnen worden? Dan ben je bij Fonds voor Nieuw-West aan het juiste adres. Want daar staan wij voor!

In 2019 kun je elke twee maanden een aanvraag indienen bij het Fonds voor Nieuw-West. De aanvraag moet twee weken voor de bijeenkomst van het buurtcomité binnen zijn (info@fonsvoornieuwwest.nl) . Dit zijn de data van de bijeenkomsten in 2019: do 7 febr (deadline aanvragen: 24 januari), do 4 april (deadline insturen aanvragen: 21 maart), do 6 juni (deadline insturen aanvragen: 23 mei), do 1 aug (dit kan ook do 15 aug worden), do 3 oktober (deadline: 19 september) en di 3 december (deadline: 19 november). 

Laatste nieuws en projecten

Deadline en data bijeenkomsten Fonds voor Nieuw-West in 2019!

Het Fonds voor Nieuw-West sluit komende week voor de Kerstvakantie periode. Afgelopen half jaar is er hard gewerkt: er zijn aanvragen binnen gekomen voor veel bijzondere wijkoverstijgende initiatieven. Veel van deze initiatieven hebben kunnen rekenen op de financiële ondersteuning van…

  • doneren

  • aanvragen

  • Doen!

  • Wil je wat doen voor Fonds voor Nieuw-West? Graag! We hebben jouw hulp hard nodig. Er is als vrijwilliger dus van alles mogelijk:

  • MAEX Amsterdam

  • Facebook

  • Contact

Initiatiefnemers:
Beheerd door: