Mensen maken Nieuw-West

Organisatie

Fonds voor Nieuw-West is een plek waar bewoners uit Amsterdam Nieuw-West geld kunnen aanvragen voor alle mogelijke ideeën die ze samen met hun buren willen realiseren. In Nieuw-West bestaan al jarenlang de Regiegroepen, waar bewoners kleine bedragen kunnen aanvragen voor activiteiten in de buurt, die het samenleven in de wijk leuk maken.  Hier kunnen bewoners terecht als ze op zoek zijn naar de financiering van de activiteiten in hun wijk, zoals bloembollen planten, speeltuin opknappen, lotgenoten middag organiseren, ouderen en studenten die samen op pad gaan, ouder kind cursussen, samen WK voetbal kijken, schoonmaakacties… Kortom alles waar de buurt gezelliger, leuker en vrolijker van wordt.

Fonds voor Nieuw-West is een aanvulling op de huidige structuur van wijkgerichte bewonersinitiatieven. Regiegroepen, bestaande uit bewoners van betreffende wijk, beoordelen de aanvragen.
Het Fonds is beschikbaar voor bewonersinitiatieven, die gericht zijn op meerdere wijken (wijkoverstijgend). Een Buurtcomité, bestaande uit bewoners van Nieuw-West beoordeelt dit soort aanvragen.

Bewonersinitiatieven gericht op meerdere wijken
Voor het indienen van een bewonersinitiatief dat gericht is op meerdere wijken (wijkoverstijgend) kunt u terecht bij Fonds voor Nieuw-West.

In het buurtfonds zitten bewoners die het budget verdelen (Buurtcomité) en bewoners die de verantwoordelijkheid nemen voor de werving en beheer van de gelden. Het Fonds voor Nieuw-West is dus helemaal door en voor bewoners en werkt nauw samen met onder andere het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Wij zijn er trots op, dat bewoners van Nieuw-West de volledige verantwoordelijkheid dragen voor Fonds voor Nieuw-West!

Bewonersinitiatieven gericht op 1 wijk
Amsterdam Nieuw-West is verdeeld in 7 wijken, met elk hun eigen Regiegroep. Hieronder vindt u de links voor het indienen van een bewonersinitiatief dat gericht is op 1 wijk.

– Slotermeer met ondersteuning van Eigenwijks

Geuzenveld met ondersteuning van Eigenwijks

Osdorp met ondersteuning van Eigenwijks en Combiwel

Slotervaart Noord met ondersteuning van Samenwonen Samenleven

Slotervaart Zuid met ondersteuning van Combiwel

Sloten & Nieuw Sloten met ondersteuning van Eigenwijks

De Aker met ondersteuning van Eigenwijks

Initiatiefnemers:
Partners: