Informatie met betrekking tot het coronavirus

Het coronavirus houdt ons momenteel allemaal bezig. Het virus en de bijhorende maatregelen hebben een enorme invloed op het leven van alle Amsterdammers. Thema’s als eenzaamheid, gezondheid, welzijn, cultuur en veiligheid vragen – misschien wel meer dan ooit – om onze aandacht. Gelukkig zijn er in Amsterdam al jaren mensen actief met goede ideeën voor hun buurt en stad. Juist de projecten die we de afgelopen jaren met elkaar hebben ondersteund, zorgen ervoor dat mensen elkaar nu goed weten te vinden. Dat ze bekend zijn met en in hun buurt. De saamhorigheid onder Amsterdammers is voelbaar in de stad. Hoe blijven we nu in deze tijd goed voor onszelf, onze buren en de buurt zorgen? Door te doen wat we altijd al deden – maar dan nog beter.

Wat is er mogelijk bij de buurtfondsen?

Je kunt zoals altijd een aanvraag indienen bij een van de buurtfondsen. Onze buurtcomité-leden staan online paraat om alle aanvragen te beoordelen. Waar passend zullen wij dus gewoon geld toekennen aan goede buurtprojecten. Let wel op: wanneer een project ingaat tegen de maatregelen rondom het coronavirus, kan een project hierop worden afgewezen. Wij denken echter dat er genoeg ideeën leven over hoe we elkaar in tijden van sociale onthouding kunnen helpen. Met wat creativiteit is er veel mogelijk! Denk bijvoorbeeld aan vormen van online of telefonisch contact, kaartjes sturen, een solo-concert of sportactiviteit (op afstand), een buurtkrantje, hulp bij schoonmaken, ga zo maar door.  En vergeet niet dat je bij ons ook juist terecht kan voor kleine bijdragen. Juist de kleine dingen kunnen nu een groot verschil maken.

Op 14 april 2020 zijn we gestart met een doorlopende procedure voor bewoners die een klein corona-gerelateerd project willen uitvoeren en hier (direct) financiële ondersteuning bij nodig hebben. In totaal is er gezamenlijk 5.000 euro te verdelen door de buurtfondsen, ofwel 10 keer 500 euro. Aanvragers krijgen uiterlijk binnen een week de uitslag en de bijdrage. Zo kunnen we bewoners met goede ideeën nog sneller en beter ondersteunen! Wil jij gebruik maken van deze snelle procedure? Lees hier verder.

Richtlijnen toegekende aanvragen:

De buurtfondsen van Mensen Maken Amsterdam stellen zich flexibel en ruimhartig op naar projecten die door de coronacrisis worden uitgesteld, aangepast, of niet doorgaan. Valt jouw project daar onder, neem dan contact op met je lokale coördinator om te kijken wat je mogelijkheden zijn. We hebben richtlijnen opgesteld voor projecten die uitgevoerd worden in de periode 24 maart 2020 tot 1 september 2020. Lees hier onze richtlijnen.

Wat gebeurt er al in Amsterdam?

We zien allerlei mooie initiatieven ontstaan van Amsterdammers die elkaar helpen in deze barre tijden. Niet te vergeten alle prachtige buurtinitiatieven en Amsterdammers die zich al voor de coronacrisis dagelijks inzetten voor de buurt. Dit allemaal betekent dat er veel initiatieven actief zijn waar je bij aan kan sluiten, wanneer je iets voor de buurt wilt betekenen. Denk bijvoorbeeld aan:

Wat is er mogelijk bij andere fondsen?

Mensen helpen en initiatieven mogelijk maken doen we met z’n allen. Hierom wijzen we jullie ook graag op de mogelijkheden die andere fondsen op dit moment aanbieden:

  • Het Oranjefonds heeft een overzicht gemaakt van acties en initiatieven waarbij jij kunt helpen.  
  • Oranje Fonds stelt hulpfonds in voor sociale initiatieven.
  • Kleinecoronahulp is een initiatief van de Haella Stichting en Fonds1818 voor kleine initiatieven gericht op eenzaamheid, thuis- en daklozen en voedselvoorziening.
  • Het Kansfonds biedt extra (financiële hulp) voor activiteiten om kwetsbare groepen door de corona crisis heen te loodsen.
  • MAEX Nederland is druk bezig met het oprichten van een noodfonds voor initiatieven die in financiële problemen komen omdat fysieke contacten niet meer kunnen plaatsvinden en voor wie de vaste kosten een probleem worden in de komende maanden.
  • Via MAEX kun je ook aanspraak maken op een grote groep vrijwillige studenten die graag willen meehelpen bij maatschappelijke projecten. Heb jij op korte termijn hulp nodig, heb je een concreet project en een concrete hulpvraag, neem dan contact op via info@maex.nl.
  • Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis.
  • Het Amsterdams Fonds voor de Kunst opent samen met de gemeente Amsterdam een ‘snelloket’ voor Amsterdamse kunstprojecten die een reactie zijn op de coronacrisis.

Ons laatste nieuws:

Versnelde procedure buurtfondsen.

Richtlijnen voor projecten tot 1 juni 2020.

Hoe gaan de buurtfondsen om met het coronavirus?

Creatief buurtinitiatief in tijden van “social distancing”.

Aanvragen

Iedereen met een goed idee voor Amsterdam Nieuw-West kan een aanvraag indienen. Je kunt maximaal €1.500 aanvragen bij ons buurtfonds.

Steun jouw buurt

Met jouw bijdrage kunnen wij prachtige buurtprojecten in Amsterdam Nieuw-West ondersteunen!

© 2024 Mensen maken Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer